PENGUATKUASAAN SISTEM E LESEN
BERKUATKUASA 12 APRIL PERMOHONAN PAPAN IKLAN PREMIS PERNIAGAAN MELALUI BORANG TIDAK AKAN DI LAYAN, DIMANA PERMOHONAN HENDAKLAH MELALUI ELESEN SAHAJA.
GARIS PANDUAN
SILA LIHAT GARIS PANDUAN PAPAN IKLAN LUAR PREMIS PERNIAGAAN SEBELUM MEMBUAT PERMOHONAN LESEN PAPAN IKLAN & PASTIKAN SYARAT-SYARAT TERSEBUT DI PATUHI. PELANGGARAN SYARAT TINDAKAN UNDANG-UNDANG BOLEH DIKENAKAN.
BAYARAN CAGARAN & TUNTUTAN WANG CAGARAN
BERKUATKUASA MULAI TAHUN 2017 BAYARAN CAGARAN SEBANYAK RM500 AKAN DIKENAKAN & LESEN PAPAN IKLAN AKAN DIKELUARKAN APABILA BAYARAN CAGARAN TELAH DIJELASKAN. BIL ASAL HENDAKLAH DI KEMUKAKAN APABILA MENUNTUT KEMBALI WANG CAGARAN DGN SYARAT PAPAN IKLAN DI TURUNKAN.
LESEN PAPAN IKLAN PREMIS YANG TIDAK DITUNTUT
LESEN PAPAN IKLAN PREMIS YANG TIDAK DITUNTUT DALAM TEMPOH 14 HARI DARIPADA TARIKH LULUS, PAPAN IKLAN PREMIS YANG DIPASANG DIANGGAP TIDAK BERLESEN DAN BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN UNDANG-UNDANG.
LESEN HENDAKLAH DI PAMERKAN
SETIAP JENIS LESEN (PERNIAGAAN & IKLAN) HENDAKLAH DI PAMERKAN. TINDAKAN UNDANG-UNDANG AKAN DIKENAKAN JIKA GAGAL MEMPAMERKAN LESEN TERSEBUT.
KELULUSAN LESEN IKLAN & BORANG D KAEDAH 13
ANDA AKAN DIHUBUNGI SETELAH LESEN IKLAN DILULUSKAN DI PERINGKAT BAHAGIAN PELESENAN, WALAUBAGAIMANAPUN IA TERTAKLUK KEPADA KELULUSAN LESEN PREMIS. PEMOHON HENDAKLAH MENGEMUKAKAN BORANG D KAEDAH 13 (SSM) YANG LENGKAP.
PERMOHONAN SELAIN PERMOHONAN BARU
PERMOHONAN MELALUI E LESEN ADALAH UNTUK PERMOHONAN BARU, MANAKALA BAGI PERMOHONAN TAMBAHAN @ PENGURANGAN PAPAN IKLAN, TUKAR ALAMAT, TUKAR MILIK, TUKAR VISUAL & PEMBATALAN HENDAKLAH MELALUI SURAT SECARA BERTULIS. PIHAK MAJLIS DALAM PROSES MENAMBAH BAIK E LESEN BAGI KELIMA-LIMA PERMOHONAN TERSEBUT.